Chính sách đổi trả hàng

Đổi hàng mới: Giá trị đổi hàng lại không được vượt quá 5% (Năm phần trăm) tổng giá trị đơn hàng mua trong vòng 30 ngày tính trên ngày xuất hóa đơn.

Tiêu chuẩn đổi hàng:

  •  Sản phẩm chưa qua sử dụng (mới 100%)
  • Đầy đủ các phụ kiện đi kèm (barcode, hộp kính, khăn…)
  • Xuất trả hóa đơn tài chính cho công ty.
  • Chi phí vận chuyển trong trường hợp này là do khách hàng chịu.

Hàng khuyến mãi, hàng giảm giá sẽ không được đổi hàng mới hoặc trả hàng. Các trường hợp vì bất kỳ lý do nào mà khách hàng trả hàng thì công ty sẽ định giá lại theo quy định như sau:

  • Chi phí vận chuyển trong trường hợp này là do khách hàng chịu.
  • Trả hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 100 % giá trị đã bán
  • Trả hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 70 % giá trị đã bán.
  • Trả hàng trong vòng 180 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 50 % giá trị đã bán.
  • Trả hàng trong vòng 360 ngày kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 30 % giá trị đã bán.
  • Trả hàng khi mua hàng trong vòng 02 năm kể từ ngày mua hàng: công ty sẽ nhận lại theo 10 % giá trị đã bán.

Đức Chính không nhận lại hàng hóa khách hàng mua trên 02 năm.