Chính sách và quy định chung

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của Đức Chính. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng thông tin về chính sách và quy định chung như sau: 
1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng
Khi sử dụng website của Đức Chính, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện sử dụng”. Đức Chính có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.
2. Tính chất của thông tin hiển thị
Các nội dung hiển thị trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin về đồng hồ, kính mắt Đức Chính, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà Đức Chính đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.
3. Chính sách về bảo mật thông tin
Vui lòng xem chính sách của Đồng hồ Kính mắt Đức Chính về bảo mật thông tin người sử dụng website.
4. Quyền sở hữu trí tuệ
Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Đồng hồ Kính mắt Đức Chính và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Đồng hồ Kính mắt Đức Chính và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:
(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và tất cả các nội dung được cung cấp tại website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Đức Chính
5. Điều chỉnh và sửa đổi
Đồng hồ Kính mắt Đức Chính bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của website này vào bất cứ thời điểm nào.