Chính sách thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán:

  • Tiền mặt: trước hoặc sau khi giao hàng.
  • Chuyễn khoản: vào tài khoản công ty tại Ngân hàng.

Việc thanh toán có thể là trước hoặc sau khi giao hàng, tùy thuộc vào hợp đồng ký với khách hàng.